Wijziging privacyvoorwaarden

Beste leden,

Via deze weg willen we jullie laten weten dat de privacyvoorwaarden voor het lidmaatschap van Sociëtas zijn aangepast. Er is in de voorwaarden opgenomen dat de foto’s die worden gemaakt op Sociëtasactiviteiten nu ook op de Google Drive van het e-mailadres societas@rug.nl worden geplaatst.

Hopelijk zijn jullie bij dezen genoeg geïnformeerd. Neem voor vragen of opmerkingen gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groeten,

Jildou Sijtsma