Vertrouwenspersoon & Klachtencommissie

Binnen de vereniging is er een vertrouwenspersoon en een klachtencommissie aanwezig. Wanneer er zaken omtrent de vereniging zijn die je dwars zitten of kwijt wilt kun je deze altijd kwijt bij de vertrouwenspersoon. Mocht je klachten hebben omtrent gedragingen van bepaalde leden jegens jou dan kun je deze melden bij de klachtencommissie welke advies zal uitbrengen aan het bestuur.

Vertrouwenspersoon:

Hart Koopmans – 06 18 20 24 49 – Hart_Koopmans@hotmail.com

Klachtencommissie:

Jitse Terpstra – 06 27 25 29 68 – jitsinho@live.nl

Maaike van Bockhooven – 06 15 53 36 30 – m.van.bockhooven@student.rug.nl