Studie

De studie sociologie houdt zich bezig met het verklaren van de oorzaken en gevolgen van sociale verschijnselen. Sociologie bestudeert het functioneren van mensen in de maatschappij en onderzoekt en beschrijft hoe samenlevingen functioneren. Een socioloog bestudeert de kwaliteit van de samenleving, hoe de onderlinge samenhang van mensen en groepen in de maatschappij zich ontwikkelt, en wat dat betekent voor de mensen die daarin leven.

Mensen kunnen niet zonder de samenleving waarin ze leven. In interactie met de samenleving realiseren mensen doelen en behoeften maar ook normen en waarden. Sociologen bestuderen dus welke invloed een individu heeft op de samenleving en welke invloed de samenleving heeft op een individu. Sociologen laten zien hoe complex het menselijk samenleven is en waarom simpele oplossingen veelal onbedoelde neveneffecten tot gevolg hebben.

Natuurlijk horen er bij z`n complexe studie ook studenten die rust nodig hebben van het moeilijk denken. Hier komt studievereniging Sociëtas in beeld. Zij schept rust en orde in het woelige leven van sociologie studenten.