Raad van Advies

“Goede raad is goud waard”

De Raad van Advies (RvA) is in het bestuursjaar 2010-2011 tot leven geroepen om het zittende bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. De RvA bestaat uit oud-bestuursleden die tijdens hun eigen bestuursjaar allemaal de klappen van de zweep hebben gekend en deze ervaringen graag willen delen met het huidige bestuur zodat zij niet de fouten die al eens gemaakt zijn opnieuw hoeven maken, laat staan opnieuw het wiel uitvinden. De adviezen die de RvA uitbrengt aan het bestuur zijn niet-bindend en nadrukkelijk een advies. De RvA van dit jaar zal bestaan uit:

  • Klaas Wilts
  • Roos A,B.
  • Maarten Bolhuis
  • Minke de Vries
  • Hannah Dietzenbacher
  • Stijn Dollekamp
  • Lotte Hermans
  • Lisanne Boschloo
  • Daan van Gulik

contact: rvasocietas@gmail.com