Halfjaarlijske Algemene Ledenvergadering

Gisteren heeft de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering gaf het bestuur een update van de tot nu toe uitgevoerde plannen en vertelde het bestuur wat de plannen voor het komende halfjaar zijn. Ook werd de leden naar hun mening gevraagd over een aantal onderwerpen. Om de avond goed af te sluiten werd er na afloop gedineerd bij proeflokaal de Prael.