SoAP

SoAP: het Sociologisch Antropologisch Periodiek. Al sinds 1970 het vakgroepblad van Sociologie aan de RUG. Het periodiek, dat volledig door sociologiestudenten wordt gemaakt, verschijnt vier keer per jaar. Het blad bevat artikelen over voor sociologen relevante onderwerpen, interessante interviews en opiniërende columns. Naast het fysieke blad is SoAP verder te lezen op de site: www.soapgroningen.nl

Zoals de studiegids het al mooi omschrijft is Sociologie niet alleen een opleiding die studenten opleidt tot onderzoeker of beleidsmedewerker, maar ook tot ‘commentator van de maatschappij’. Vele sociologiestudenten kiezen er ook voor om na hun bachelor Sociologie de master journalistiek te volgen. Om studenten op een laagdrempelige maar leerzame manier de mogelijkheid te bieden om journalistieke ervaring op te doen is er SoAP.

COMMISSIE EN STRUCTUUR

Deze SoAP-commissie bestaat dit jaar uit:

Voorzitter – Esther Talsma
Secretaris/Penningmeester – David Vos
Commissaris – Reimer Vonk
Eindredacteur – Sanne Oving
Vormgeving – Yasmin Portz

Zij nemen de taak van hoofdredacteur op zich en zorgen ervoor dat de organisatie rond SoAP op rolletjes loopt. Maar natuurlijk kan SoAP niet bestaan zonder een talentvolle redactie die de inhoud voor SoAP levert en het blad mooi vorm geeft. De redactie 2016/2017 bestaat op moment van schrijven uit:

Kevin Gooyert
Klaas Wilts
Jochem Duinhof
Djamila Bouil
David Elzinga
Rick de Kleine
Corine Bartlema

Met deze redactie hebben wij als commissie er geen twijfel over dat dit een succesvol SoAP-jaar zal worden!

foto-4