Bestuur

Bestuursfoto
Sinds 6 oktober 2016 hebben wij de eer om ons het  27e bestuur van Sociëtas te noemen. Wij zullen met zijn vijven leiding hebben over de vereniging.  Het bestuur voor het collegejaar  2016 – 2017 bestaat uit de volgende leden (op de foto van links naar rechts):

Om te beginnen hebben we Minke de Vries. Zij zal de functie commissaris externe contacten dragen dit jaar. Hiermee draagt zij zorg voor het binnenhalen van acquisitie en daarnaast zal ze alle externe relaties onderhouden.

De man in dit bestuur is Maarten Bolhuis, de secretaris van dit jaar. Maarten zal alle leden voorzien van informatie en hij houdt de site en mail goed in de gaten. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het maken van de foto’s op activiteiten. Tevens vervult hij de functie van vice-voorzitter.

In het midden staat de voorzitster, Zenash Pouwels. Zij zal dit jaar verantwoordelijk zijn voor het draaiende houden van de vereniging en daarnaast leidt zij de vergaderingen. Bovendien is Zenash als voorzitster ook het gezicht van de vereniging.

Tot slot hebben we Miranda Trippenzee, de penningmeester van de vereniging. Met haar kritische blik zal zij dit jaar de financiële kant van de vereniging op orde houden en de commissies begeleiden op financieel gebied.

Samen zullen we dit jaar met liefde de zorg dragen voor alle negen commissies die Sociëtas rijk is. Daarmee dragen we samen de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het contact tussen de commissies en het bestuur.