Bezoek Provinciehuis

Gisteren heeft de CarrièreCie ons meegenomen naar het Provinciehuis. We werden ontvangen in het Atrium en daarna hebben we in de Statenzaal gesproken met Hilma Oudman-Dam van de ChristenUnie, over wat de provincie zoal doet en zijn we specifiek ingegaan op het onderwerp leefbaarheid. Tenslotte hebben we nog een rondleiding gekregen. Het was een geslaagde middag. CarrièreCie, bedankt!